Adwokat Ryszard Bochnia | Koszalin

Kancelaria Adwokacka

Ryszard Bochnia

Kancelaria

Szanowni Państwo

Witam na stronie internetowej mojej Kancelarii Adwokackiej. Kancelaria świadczy pomoc prawną od 1992 r. Oferuje szeroki zakres usług z różnych dziedzin prawa zarówno dla osób fizycznych jak i prawnych. Zapewnia kompleksową obsługę podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Wieloletnie doświadczenie i funkcjonowanie na rynku usług prawniczych gwarantują wysoką jakość, kompleksowość, etykę i rzetelność usług.
Współpracujemy z kancelariami adwokackimi na terenie całego kraju, korzystamy również z usług specjalistów z różnych dziedzin.

Pomoc prawną świadczymy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

Kancelaria bierze także udział w ogólnopolskich akcjach bezpłatnych porad i innych akcjach mających na celu pomoc osobom potrzebującym, organizowanych przez Naczelną Radę Adwokacką.

Adwokat

adwokat Ryszard Bochnia

Po zdaniu matury w 1974 r. w I LO im. Stanisława Dubois w Koszalinie, adwokat Ryszard Bochnia odbył w latach 1974-78 studia prawnicze i uzyskał i dyplom magistra prawa na UAM w Poznaniu. W latach 1978 – 80 odbył aplikację sądową w Koszalinie. W latach 1981 – 1984 był aplikantem adwokackim w Zespole Adwokackim Nr 1 w Koszalinie. W roku 1984 wpisany został na listę adwokatów, a od 10 marca 1992 r. wykonuje zawód indywidualnie.

W latach 1995 – 2004 pełnił funkcję sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie a w latach 2004 – 2010 funkcję dziekana Rady. W tym czasie był też członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie. W latach 2010 – 2016 był wicedziekanem ORA w Koszalinie. Od 2016 r. ponownie pełni funkcję dziekana i członka Naczelnej Rady Adwokackiej. Jest członkiem komisji egzaminacyjnej na egzamin adwokacki. Od wielu lat jest patronem aplikantów adwokackich, wykładowcą na szkoleniach, egzaminatorem i wizytatorem.

Adwokat Ryszard Bochnia udzielał bezpłatnie porad prawnych Fundacji „Golgota Wschodu”, m. in. przy budowie Pomnika Katyńskiego Trzech Krzyży w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Był też inicjatorem zbiórki pieniędzy na remont kościoła na Ukrainie w Stojanowie województwo Lwów.

Odznaczony został Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką „Adwokatura Zasłużonym” i medalem pamiątkowym „Za zasługi dla Koszalina”.

Usługi

Prawo cywilne:

 • prowadzenie spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie (między innymi błąd w sztuce lekarskiej, wypadki komunikacyjne i inne),
 • prowadzenie spraw o zapłatę,
 • prowadzenie spraw związanych z wykonaniem umów,
 • prowadzenie spraw związanych z własnością i posiadaniem nieruchomości, zasiedzeniem i służebnościami,
 • prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności,
 • pisanie pism procesowych,
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych i przeciwegzekucyjnych.

Prawo spadkowe:

 • prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku,
 • prowadzenie spraw o unieważnienie testamentu,
 • prowadzenie spraw o zachowek.

Prawo rodzinne i opiekuńcze:

 • prowadzenie spraw o rozwód i separację,
 • prowadzenie spraw o alimenty,
 • prowadzenie spraw o zniesienie wspólności małżeńskiej.

Prawo gospodarcze i prawo spółek handlowych:

 • zakładanie spółek osobowych i kapitałowych,
 • prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej osób prawnych
  i fizycznych,
 • łączenie, przekształcanie i likwidowanie spółek prawa handlowego,
 • dokonywanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • prowadzenie procesów w sprawach gospodarczych,
 • prowadzenie mediacji.

Prawo karne:

 • obrona w sprawach karnych w postępowaniu przygotowawczym
  i we wszystkich instancjach sądowych,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym.

Prawo wykroczeń:

 • obrona w sprawach o wykroczenia.

Prawo karne wykonawcze:

 • prowadzenie spraw o warunkowe przedterminowe zwolnienie,
 • prowadzenie spraw o odroczenie wykonania kary,
 • prowadzenie spraw o przerwę w wykonaniu kary.

Prawo kontraktowe:

 • przygotowywanie projektów umów i zmian do umów zawartych,
 • analiza umów pod kątem ich zgodności z obowiązującym prawem
  i skutków prawnych ich zawarcia,
 • udział w pertraktacjach związanych z zawarciem umowy.

Znajdź nas

Adres:
ul. Zwycięstwa 138
Koszalin, 75-613

tel / fax:
94 342 46 30
94 342 57 67
510 125 021

e-mail:
rbochnia@hot.pl

 

 

O witrynie

Kancelaria oferuje szeroką gamę usług zarówno dla osób fizycznych jak i prawnych z różnych dziedzin prawa.

Jak dojechać

© 2021 Kancelaria Adwokacka Ryszard Bochnia | Design by: StudioGrafik